เหตุผล อารมณ์ กับการซื้อสินค้า

สมัยก่อนเวลาจะซื้อของอะไรสักชิ้น คนมักตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผล แต่ปัจจุบันมีผลสำรวจหลายแห่งชี้ตรงไปในทางเดียวกันว่า ผู้บริโภคใช้ความรู้สึก และความอยากได้ก่อน แล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนแทน ว่า ทำไมต้องซื้อ ของที่จะซื้อจะช่วยให้ประโยชน์อะไรกับชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็นการใช้อารมณ์ในการซื้อมากถึง 95% และอีก 5% คือการซื้อด้วยเหตุผล

นี่จึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่ “ผู้บริโภค” เลือกที่จะหันมาจับจ่ายใช้สอยบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญที่แบรนด์ และนักการตลาดทุกคนต้องตระหนักถึง