ธุรกิจ SME ควรใช้กลยุทธ์การตลาดอะไรมัดใจกลุ่มเป้าหมาย?

ธุรกิจ SME

จะเป็นที่เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันนี้มีการแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ค่อนข้างสูง หลายธุรกิจ หลายแบรนด์ต่างก็มีกลยุทธ์การตลาดที่เน้นสร้างกำไร กระตุ้นการมองเห็นกันทั้งนั้น โดยเฉพาะธุรกิจ SME เนื่องจากธุรกิจ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์ และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย ใช้เงินลงทุนต่ำ ซึ่งหลักๆ เป็นเงินทุนของเจ้าของธุรกิจหรือเงินทุนจากการกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคาร ทำให้อาจทำการตลาดแข่งขันกับคู่แข่งหลายใหญ่ได้ยาก