เจาะลึกเทรนด์ผู้บริโภค! คู่มือที่นักการตลาดต้องรู้กับ Year in search ฉบับอัปเดตล่าสุด

year-in-search

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลังจากโลกเผชิญกับโรคระบาดใหญ่ ผู้คนก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หันมาให้ความสำคัญกับโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการค้นหาบน Google นับพันล้านครั้ง จะเห็นได้ว่ามีเทรนด์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคไทยตามที่รายงาน Year in Search 2022 ที่ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์เทรนด์ดังกล่าว เพื่อช่วยให้นักการตลาดนำไปใช้วางแผนการทำการตลาด และต่อยอดธุรกิจในปีข้างหน้าต่อๆ ไป 

บริษัท Digital Marketing สำคัญต่อแบรนด์มากแค่ไหน ทำไมแบรนด์ถึงควรใช้บริการเอเจนซีอย่าง HelloAds

digital marketing

บริษัท Digital Marketing เป็นบริษัทที่ดูแลให้คำปรึกษาจัดการด้านการตลาดออนไลน์ หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในนามดิจิทัลเอเจนซี ซึ่งจะช่วยวางแพลนในการสื่อสารการตลาด และสร้างผลลัพธ์อย่างมีคุณภาพ ให้แบรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดด และสามารถวัดผลต่างๆ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการทุกอย่างที่อยู่ในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์แทนแบรนด์ เสมือนเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง