ไพรเวชคลีนิก

บริษัท ไพรเวช จำกัด คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกที่ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี มีบริการ ฝังเข็ม ครอบแก้ว ยาสมุนไพรจีน มีการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ

รายละเอียด

Client

บริษัท ไพรเวช จำกัด คลินิค

Services

Google Ads

COMPLETION DATE

June 2019 Till Now

ลูกค้าต้องการปรับปรุง Performance เนื่องจาก Agency ก่อนหน้านั้นถนัดเรื่อง Traffic แต่ลูกค้าต้องการ Lead มากขึ้น ลูกค้าจึงได้ตัดสินใจเลือก HelloAds มาช่วยปรับปรุงด้าน Performance ของ Google Ads ให้ผลลัพธ์ออกมาตอบโจทย์ลูกค้าให้มากขึ้น

โดยสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือจำนวนคนไข้ หรือลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ เข้ามาติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ Call การ Add Line หรือ ทัก Inbox ใน Facebook เพื่อติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคลินิก

ขั้นตอนการทำงานของเรา

1. Set Up Campaign เราได้ทำการวาง Structure ของ Campaign แบบใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะของ HelloAds ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุก Customer Journey โดยมีการ Allocate Budget อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลลัพธ์ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ Effective ที่สุดในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ

2. ทำการ Tracking เพื่อวัด Performance และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ Optimization และด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Google โดยตรง เมื่อรวมกับเทคนิคการทำ Tracking แบบฉบับของ HelloAds จึงทำให้การเก็บข้อมูลและนำออกมาใช้นั้นเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะหากมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการ Optimization ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้ Performance ของตัวโฆษณานั้นเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย

3. จากเทคนิคการวาง Structure และ Tracking เราจึงมีข้อมูลมากพอในการที่จะทำ Filter Keywords รวมทั้งการนำ AI มาใช้ในการ Optimize ควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรา ในการนำ Keywords ที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป และส่งโฆษณาของลูกค้าไปหากลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะ Generate Lead ด้วย AI ทำให้ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจอยากใช้บริการฝังเข็ม หรือการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน จึงเป็นผลทำให้จำนวน Lead ที่คลินิกต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

results

ผลการทำงาน

สำหรับช่องทาง Google

จากกราฟจะเห็นได้ชัดเลยว่าจำนวน Click และ Conversion นั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งเวลาผ่านไป ทั้งจำนวน Click และ Conversion ก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ยิ่ง Campaign มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ AI และ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลในการ Optimize มากขึ้น ส่งผลให้การตัดสินใจต่างๆ บน Campaign ไม่ว่าจะเป็นการ Allocate Budget การวาง Structure Campaign หรือการ Filter Keywords นั้นมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้ Performance ของ Ads นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วย เพราะคลินิกจะได้ User ที่มีคุณภาพจริงๆ เข้ามา ซึ่งจะทำให้เกิด Conversion มากขึ้น

และกราฟของ Click (สีฟ้า) และ Conversion (สีแดง) นั้น แปรผันตามกัน แปลว่าคลิกที่เข้ามา มีแนวโน้มจะเกิด Conversion สูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการทำงาน ว่า การใช้เทคนิคเฉพาะของทาง HelloAds และ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการ Delivery งานคุณภาพให้กับเหล่าลูกค้าอันเป็นที่รักของเราได้สำเร็จนั่นเอง เพราะ HelloAds เข้าใจว่าทุกการใช้งบประมาณทุกบาทของลูกค้านั้นมีค่า เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการโฆษณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Segment Traffic และ Conversion สำหรับ Google ในแต่ละ Channel
จาก Pie Chart จะเห็นได้ชัดว่าในเคสของ ไพรเวชคลินิกนั้น Traffic จาก Google Ads จะน้อยกว่า Organic เนื่องจากงบประมานที่มีอยู่อย่างจำกัด และลูกค้าเองได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเน้นที่จำนวน Lead มากกว่า เราจึงไป Focus ที่ Quality ของ User ที่เข้ามาในเว็บไซต์ โดยการใช้เทคนิคเฉพาะของทาง HelloAds ตามที่เราได้กล่าวไปในพาร์ทที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า ถึงแม้ว่าเราจะสามารถ Traffic ที่ส่งไปในเว็บไซต์นั้นจะได้น้อยกว่า แต่คุณภาพของ Conversion หรือ Lead ที่เราได้รับมานั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะจำนวน Lead ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมาจาก Google Ads ( Google / CPC ) เป็นหลัก

ซึ่งนี่คือผลลัพธ์และหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าการทำโฆษณา Google Ads กับทาง HelloAds นั้น ทุกคนจะได้รับการดูแลและใส่ใจในทุกๆ แคมเปญ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานออกมาดีที่สุด ด้วย
เทคนิคเฉพาะของ HelloAds รวมถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้เราสามารถส่งออกผลงานที่มีคุณภาพออกไปให้ลูกค้าได้จริง โดยมี Conversion / Engagement on Web ถึง 57.4% แปลว่า User ที่มาจาก Google Ads นั้นมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้ามากกว่า นั่นแปลว่า คุณภาพ User / Traffic ที่ Google Ads ส่งไปให้นั้นมีคุณภาพสูง

What people are saying

Here's what happened

57.4%

Engagement on website

100%

Lead from Website

100%

Conversion

ประสบการณ์

ผลงานของเรา

เพราะเราอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตและเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เราจะช่วยดูแลสื่อของท่านให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด