บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทของลูกค้าจะรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย ซึ่งมีที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นหลัก

รายละเอียด

Client

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

Services

Website

COMPLETION DATE

2020 – Present

เว็บไซต์หลักของลูกค้า เป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่ให้ข้อมูลบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนที่ใช้บริการขนส่งภายในประเทศ จึงทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของบริการภายในประเทศ และเมื่อกลุ่มผู้ใช้งานต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการต่างประเทศ ก็ทำให้สืบค้นบนเว็บไซต์ได้ยาก เนื่องจากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่เกินไปและค่อนข้างใช้งานยาก

ทางฝ่ายบริหารต่างประเทศ จึงได้ทำการแยกบริการของต่างประเทศออกมาเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการใช้บริการขนส่งไปยังต่างประเทศ โดยเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บที่ทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน และสืบค้นง่าย รวมไปถึงรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ โดยเว็บนี้ยังคงเอกลักษณ์ของลูกค้าได้เหมือนเดิม

results

ผลการทำงาน

เราเน้นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และดีไซน์ที่ทันสมัย โดยแบ่งสัดส่วนแต่ละบริการอย่างชัดเจน หลังจากเว็บไซต์เปิดให้บริการ ลูกค้าก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี

What people are saying

Here's what happened

ประสบการณ์

ผลงานของเรา

เพราะเราอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตและเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เราจะช่วยดูแลสื่อของท่านให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด