หนองโพ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2514 โดยปัจจุบันเป็นสหกรณ์ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “นมโค” ที่ได้รับจากสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั้งนมยูเอชที นมอัดเม็ด ไอศกรีมนม รวมไปถึงการรับสมัครตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ

รายละเอียด

Client

หนองโพ

Services

Content, Facebook Page Management, Facebook Ads, Shopee, ออกแบบมาสคอต, Website

COMPLETION DATE

2017 – 2019

ในแรกเริ่ม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จำหน่ายนมยูเอชทีในตลาด เพียงแค่ช่องทางออฟไลน์เท่านั้น แต่ภายหลัง การตลาดออนไลน์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ ยอดในการขาย รวมถึงการดูแลลูกค้า และการทำให้ลูกค้ารูสึกเป็นมิตรกับสหกรณ์ฯ บริษัท HelloAds จึงได้เข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการทำการตลาดบนออนไลน์ ทั้งในส่วนของการสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คนรู้จัก เข้าถึง และมีส่วนร่วมกับสหกรณ์มากขึ้น การยิงโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งเก่า และใหม่เพิ่มมากขึ้น การออกแบบมาสคอตในอิริยาบถ และช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงง่าย การดูแลเพจเฟซบุ๊กของสหกรณ์ โต้ตอบ แนะนำ คอยดูแลลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสหกรณ์ และเชื่อมั่นในการดื่มนมหนองโพมากขึ้น รวมไปถึงแนะนำให้ทางสหกรณ์เปิดร้านค้าบนออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย บนช่องทาง Shopee ซึ่งการเข้ามาดูแลของ HelloAds ก็ทำให้ทิศทางของสหกรณ์ฯ บนโลกออนไลน์ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลไปทางด้านออฟไลน์ โดยการโพสต์โปรโมชั่นส่งเสริมการขายบนช่องทางออฟไลน์ การหาตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ การเปิดศูนย์การเรียนรู้โคนมให้เด็กๆ โรงเรียน และผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาการเลี้ยงโคนมจากฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์

results

ผลการทำงาน

  • Organic Like ในเพจ เพิ่มขึ้น 41,306 Like คิดเป็นการเติบโต 169%
  • Engagement ในเพจทุกเดือน เติบโตขึ้นกว่า 100% มีลูกค้ามาคอมเมนต์คุยกับสหกรณ์​และแชร์ประสบการณ์ รวมถึงภาพของลูกน้อยที่ดื่มนมผ่านทางเพจเป็นประจำ
  • Reach ในเพจทุกเดือน เติบโตขึ้นกว่า 100%
  • ลูกค้ารู้สึกดี เชื่อมั่นในสหกรณ์ เพราะการพูดคุย ดูแลลูกค้าที่สม่ำเสมอบนเพจ
  • ตัวแทนจำหน่าย มีลูกเพจจากทั่วประเทศ สอบถามและสมัครรับข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านทางเพจ
  • แฟรนไชส์ มีผู้ที่สนใจทักเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากบนเพจ
  • มียอดขายจากออนไลน์ บนร้านค้าหนองโพใน Shopee ตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดร้าน

What people are saying

Here's what happened

169%

ของยอด Page Like ที่เพิ่มขึ้น

100%

ยอด Engagement เพิ่มขึ้นทุกเดือน

100%

ยอด Reach เพิ่มขึ้นทุกเดือน

ประสบการณ์

ผลงานของเรา

เพราะเราอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตและเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เราจะช่วยดูแลสื่อของท่านให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด